ĐÀO TẠO

( 07-06-2014 - 07:29 AM ) - Lượt xem: 3240

- Bạn muốn tham dự khóa đào tạo ở đâu? Ngay tại nơi bạn làm việc hay tại nơi của nhà sản xuất, chúng tôi đều cung cấp cho bạn được.

 

- Các nhà khoa học và kỹ sư của chúng tôi dùng công nghệ giống như các công nghệ bạn dùng trong công việc để đào tạo. Và kết quả là, chúng tôi tạo ra các khóa học mang tính thích ứng, tương tác, và giàu nội dung. Những người huấn luyện có chuyên môn cao này là các chuyên gia ứng dụng cho các công nghệ được đào tạo nhằm thỏa mãn các mục tiêu sử dụng rất đa dạng và khác biệt.

 

- Đối với bất kỳ khóa đào tạo nào chúng tôi tổ chức, đích đến của chúng tôi là giúp bạn bắt đầu áp dụng ngay những gì bạn đã được học trong công việc. 

  Các Dịch Vụ Khác