Máy khuấy trộn đồng hóa lực cắt cao lắp trên đường ống