Thiết bị đo lực xoắn nắp chai / moment quay VIBRAC